Udflyttermedarbejder: Bindeledet mellem håndværk og socialfaglighed

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Spændende og sjældent udbudt stilling for faglært/ufaglært håndværker med socialfaglig interesse eller for socialfaglig uddannet med håndværksmæssige kompetencer. Hvis det lyder som noget for dig, skal du søge denne stilling.

Om jobbet
Stillingen som udflyttermedarbejder er oprettet for at understøtte Housing First reformen, og indflyttermedarbejderen er et vigtigt bindeled i overgangen fra borgerens ophold på § 110 til egen bolig. Arbejdsopgaverne varierer, men ideen er, at du hjælper borgeren med udflytning og indretning samt placerer dine ressourcer der, hvor der er brug for dem. Vores målgruppe er borgere, der ofte har svære og mangeartede udfordringer, som kalder på en kvalificeret og helhedsorienteret indsats, og her har udflyttermedarbejderen i samarbejde med dygtige medarbejdere en vigtig rolle for at sikre en god overgang til bolig. 

Arbejdssted
Den fysiske arbejdsplads er Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg. Støtteopgaver sker i boliger på øvrige lokationer i Aarhus.

Hvad skal du lave?
Dine primære opgaver er at: 

 • Planlægge og varetage det praktiske ved udflytning i egen bolig i samarbejde med borger f.eks.:
 • Indkøbe og samle møbler, hænge gardiner op, generelt hjælpe til med at skabe et hjem, hvor det er rart at være
 • Opsætte TV, etablere internet og lign.
 • Sikre kontakten til vicevært, elselskab mm. 
 • Deltage i planlægning og afholdelse af brobygningsmøder med kollegaer 
 • Arbejde selvstændigt, strukturere egen arbejdsdag og prioritere i egne arbejdsopgaver
 • Samarbejde tværfagligt med kolleger, den øvrige organisation og civilsamfund

Din profil
Du har en håndværkermæssig baggrund med interesse for at arbejde med mennesker, der ofte står i en vanskelig situation. En socialfaglig baggrund med håndværksmæssige kompetencer kunne også være en mulighed. Forudsætningerne er, at du:

 • har lyst til at arbejde med målgruppen 
 • kan samarbejde tværfagligt og give følgeskab 
 • har moderate IT-kompetencer, evt. registrering i diverse systemer
 • har mod til at arbejde selvreflekterende og kan håndtere en vis grad af uforudsigelighed 
 • kan sætte grænser for dig selv og borgerne på en respektfuld og tydelig måde
 • er kreativ, nytænkende og fleksibel i opgaveløsningen
 • er et menneske i balance, som er hjælpsomt, mentaliserende og har humoristisk sans.

Hvad får du?
Vores grundværdi er, at borgerne hurtigst muligt skal ud i en bæredygtig bolig, hvor de får den rette hjælp til at komme sig og mestre eget liv. Ophold på et § 110 tilbud er midlertidigt og skal være så kortvarigt som muligt. Det støtter vi op om ved at beskrive borgernes ressourcer og støttebehov, hvorefter støtten overgår direkte til borgers egen bolig. Vi er observerende og afventende og tager ikke ansvaret fra borgerne, men vi støtter dem til at benytte de ressourcer, de har. 

Du ansættes i CF Forsorg Nord, som er en del af Center for Forsorg. Afdelingen har 28 § 110 forsorgspladser samt yder § 85a støtte til borgere i egen bolig efter endt forsorgsophold. Afdelingen består af 14 tværfagligt sammensatte medarbejdere. Vi arbejder på tværs af faggrænser, men har fokus på at fastholde specifikke monofaglige kompetencer i det daglige arbejde. Afdelingen er præget af en spændende og afvekslende hverdag med en dygtig og engageret personalegruppe. 

Hvad får du mere?

 • En grundig oplæring 
 • Et uhøjtideligt miljø med et godt kollegialt sammenhold 
 • Et sundt og sikkert arbejdsmiljø anses som fundament for vores socialfaglige indsats
 • Et arbejdsmiljø hvor vi prioriterer deltagelse i interne og eksterne faglige udviklingsrum
 • En afdeling som er i udvikling ift. såvel faglighed som organisering.

Derfor skal du vælge os
At arbejde på et forsorgshjem er spændende, og ingen dage er ens. Du bliver del af et stærkt fællesskab, hvor vi anerkender og sætter stor pris på dit engagement. Vi har fokus på et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø. Du får rig mulighed for både faglig og personlig udvikling. 

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger kan afdelingsleder Sabina Bojsen kontaktes på 20 55 71 24. Du er også velkommen til at læse mere om Center for Forsorg og Forsorgshjemmet Østervang på vores hjemmeside på www.Aarhus.dk.

Din mødetid
Arbejdet foregår primært i dagtimerne mandag-fredag. 

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer. Vi har en attraktiv pensionsordning.

Ansøgningsfrist: 25. juni 2024

Ansættelsessamtaler:  Primo uge 28

Tiltrædelse: 1. september 2024

Ansøgning 
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Når du modtager en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Om os 
Center for Forsorg håndterer hjemløshed på kort og langt sigt. Center for Forsorg råder over 196 pladser fordelt på en række forsorgshjem samt boliger med bostøtte i eget hjem til borgere med betydelige udfordringer i livet som social udsathed, forskellig former for afhængighed, helbredsproblemer m.v. Vores arbejde knytter sig til værdier og metoder ift. borgerens involvering og udvikling. Vores vision er, at vi vil nedbringe antallet af hjemløse, og vi arbejder målrettet mod en varig boligsituation ofte med relevant støtte til mestring af eget liv. Rammen for Center for Forsorgs tilbud er Servicelovens §§ 110,107, 85 og 85a.
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

25-06-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6066209

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet