Transformation af Sydhavnskvarteret i Aarhus med nyt erhvervsområde og ikonisk parkeringshus

dato

Sydhavnskvarteret i Aarhus skal gennemgå en betydelig transformation med udviklingen af et nyt erhvervsområde, der forventes at tiltrække både virksomheder og borgere.

Et af de centrale projekter i denne udvikling er Sydhavnskvarteret, Aarhus' nyeste erhvervsområde. En vigtig milepæl blev nået med salget af arealet til A. Enggaard A/S, hvilket gør projektet endnu mere konkret. Parkeringshuset, der er en del af dette område, er designet til at spille en aktiv rolle i kvarterets liv.

Teknik- og Miljørådmand Nicolaj Bang har gjort en stor indsats for at sikre, at parkeringshuset bidrager til det pulserende byliv i området. Huset skal skabe en forbindelse til Kulbroen, som er en betydningsfuld del af byens infrastruktur. Tilpasninger i projektet har været nødvendige på grund af stigende byggematerialepriser, og lokalplanforslaget blev derfor sendt i offentlig høring i 2023.

Parkeringshusets arkitektur er planlagt til at være i cortenstål, hvilket med dets industrielle udtryk vil matche de eksisterende røde teglbebyggelser i området. Bygningen vil være udstyret med trappeforløb og terrasser på sydsiden, hvilket vil understøtte forbindelser og det lokale byliv. Stueetagen vil indeholde udadvendte funktioner, som vil gavne områdets brugere.

Strukturelt består parkeringshuset af to separate bygninger placeret på hver sin side af jernbanesporet, med en forbindelsesvej under Havnesporet. For gående vil der være mulighed for at benytte en gangbro over jernbanen. Huset skal huse 772 parkeringspladser til biler og 200 cykelparkeringspladser.

De nødvendige ændringer i projektet betyder, at lokalplanen skal justeres, og forslaget vil efterfølgende blive sendt i en ny offentlig høring. Dette er en vigtig proces for at sikre, at alle interessenter har mulighed for at give deres input til projektet.

Kulbroen vil spille en central rolle i forbindelsen mellem havneområdet og midtbyen. Denne bro, der løber over Spanien og giver adgang til Frederiks Plads og Aarhus Hovedbanegård, forbinder via det gamle kulkranspor. Denne forbindelse er essentiel for områdets integration med den øvrige by.

Sammen vil disse udviklinger gøre Sydhavnskvarteret til et dynamisk og attraktivt erhvervsområde, som både virksomheder og borgere vil drage fordel af. Aarhus Kommune ser dette som en vigtig investering i byens fremtid.

https://aarhus.dk/nyt/teknik-og-miljoe/2024/juni-2024/parkeringshus-i-sydhavnskvarteret-faar-groenne-terrasser-og-bliver-koblet-paa-kulbroen

Kilde: Aarhus Kommune