TRANBJERGSKOLEN SØGER PÆDAGOGISK LEDER TIL INDSKOLINGEN (2.-4. KLASSETRIN)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at stå i spidsen for en stor indskolingsafdeling i Tranbjerg? – en bydel, der er lige dele landsby og storby. Du bliver leder for en flok dedikerede medarbejdere, der er klar til at give følgeskab til en retningssættende, synlig og struktureret pædagogisk leder. Og du får medindflydelse på den spændende opgave at gøre Tranbjergskolen til den bedste skole for Tranbjergs børn og unge. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Om Tranbjergskolen 
Tranbjergskolens to matrikler giver rammen for at skabe et godt lærings- og børnemiljø samtidig med, at der er et stort arbejdsfællesskab hen over matriklerne. Med en indskolingsafdeling for elever fra 0.-4. årgang, og en udskolingsafdeling med elever fra 5.-9. årgang har skolen godt 1000 elever fordelt på 4–5 spor pr. årgang. Skolen har også modtagelsesklasser i udskolingen og 5 specialklasser. Tranbjergskolen vokser nedefra, og elevgrundlaget rummer en sund diversitet, og du vil derfor opleve en alsidig hverdag, der summer af aktivitet. 

Om jobbet 
Du bliver pædagogisk leder for indskolingens 2.-4. klassetrin på Tranbjergskolen. Som pædagogisk leder medvirker du til at skabe en bredere skoleramme for vores elever med deltagelsesmuligheder for alle vores børn og unge. 
Tranbjergskolens vision og mål er at udvikle fagligt dygtige børn, der trives i trygge rammer. Alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige, som de kan. Med afsæt i din stærke faglighed har du en vision for det pædagogiske arbejde, og praktisk medvirker du til, at den faglige og didaktiske udvikling fortsætter. 
Du bedriver faglig ledelse tæt på kerneopgaven og er god til at skabe overblik og strukturer, samt at sætte en tydelig retning. Sammen med dine engagerede medarbejdere sikrer du, at medarbejderne har de bedste mulige rammer for at skabe en tryg hverdag for børnene, hvor der er rum for de faglige ambitioner. Med fokus på kerneopgaven er det en opgave, som leder at styrke ”den røde tråd” i fagene og på skolen. 
Du leder det tværfaglige samarbejde i indskolingen i et tæt samspil med den pædagogiske leder for 0.-1. klassetrin og SFO og den fritidspædagogiske leder. Sammen skaber I gode sammenhænge mellem skole og fritid. 
Ligeledes arbejder du tæt sammen med de øvrige pædagogiske ledere for 5.-9. klassetrin og for modtagerafdelingen og specialklasserne, om at skabe en ”rød tråd” og en stærk sammenhængskraft på Tranbjergskolen. 

Du bliver en del af skolens ledelsesteam, der består af en skoleleder, 4 pædagogiske ledere og en fritidspædagogisk leder. Du får her rig mulighed for indflydelse og deltagelse i skolens samlede udvikling, drift og retning. 

Vikardækningen er forankret i denne stilling, så du tager ansvaret for den konkrete opgave i samarbejde med de øvrige pædagogiske ledere. 

Du har særligt fokus på: 
- Ledelse af dine medarbejdere tæt på, via nærvær og dialog, samt ved at sætte en klar og tydelig retning for alle de gode kræfter på skolen 
- At støtte op om den fine praksis, der allerede eksisterer og videreføre initiativer og processer 
- At lede opgaven med at skabe en bredere skoleramme for børnene i Tranbjerg 
- Det tværfaglige samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som PPR og socialforvaltning, samt ledelse af netværksmøder 
- At bidrage i ledelsen af Det pædagogiske læringscenter med skolens faglige vejledere og ressourcepersoner 
- At medvirke til og understøtte skolens indsatsområde ”Fagligt løft i dansk og matematik” 
- Samarbejdet om de gode overgange mellem dagtilbud, SFO, udskolingen og klubben 
- Sammen med ledelsesteamet at tegne retningen for én skole på to matrikler 
- At styrke fortællingen om skolen og skabe tilknytning til Tranbjergskolen 

Om dig 
Du leder tæt på og involverer dine medarbejdere 
Du er en synlig og handlingsorienteret leder, du kommunikerer naturligt og du ved, at et højt informationsniveau og inddragelse er stærkt motiverende for dine medarbejdere. 

Du skaber overblik og klarhed 
Du ser strukturer og skaber klarhed. Du tænker i helheder og tør træffe nødvendige beslutninger, som giver ro til fokus på kerneopgaven. Du er effektiv og systematisk, følger opgaver og processer til dørs og du evner at skabe kontinuitet i en stor indskolingsafdeling. 

Du samler og samarbejder 
Du er en teamplayer og bidrager aktivt til at skabe et stærkt ledelsesteam, der i det daglige befinder sig på to matrikler. Det falder dig derfor naturligt at tænke i sammenhænge og at kommunikere på tværs af adresser, og du ved, at det kræver en høj grad af teamsamhørighed at løfte så stor en ledelsesopgave sammen. 

Du er ambitiøs og fleksibel 
Du står sikkert på dit ledelsesmæssige fundament og er samtidig klar til at indgå i et tæt og dynamisk samarbejde i ledelsesteamet. Du ser muligheder i at skabe en indskoling med høj faglighed og høj trivsel for både store og små. 

Du er rolig og tillidsvækkende 
Du er let at gå til, og du går ind i både gode og svære relationer og dialoger med et åbent og nysgerrigt mindset. 

Krav til stillingen 
Du er læreruddannet og har et stærkt fagligt fundament, både pædagogisk og didaktisk. Du har gerne ledelseserfaring eller succesfuld erfaring med ledelse i din organisation. Du har gerne erfaring fra indskolingen og med udvikling af Mellemformer og samarbejde på tværs af faggrupper. Du har erfaring med arbejdet med udsatte børn og er vant til at sidde for bordenden ved netværksmøder. Hvis du endnu ikke har en lederuddannelse, forventer vi, at du har lyst til at igangsætte en i løbet af din ansættelse hos os. 

Derfor skal du vælge os 
Tranbjergskolen er en stor folkeskole beliggende på to matrikler i hjertet af Tranbjerg. De to matrikler rummer mulighed for at fokusere på at skabe et godt og fælles lærings- og børnemiljø på begge matrikler, sammen med et stort (ledelses)fællesskab hen over matriklerne. 

Forældrene siger: ”Kom hvis du er klar til en udfordring, har hjertet på rette sted, og har energi til at lede den pædagogiske retning, en stor indskoling med et kæmpe potentiale. Vi vil gerne være aktive medspillere”. 

Medarbejderne siger: ”Der er en god energi og en stærk ånd på skolen. Vi hjælper hinanden, vi har fantastiske gode og dygtige kolleger, og vi ser frem til samspil med ny pædagogisk leder”. 

Skoleleder siger: ”Der er brug for dig, fordi du er klar til en spændende opgave og vil tage ansvar. Og så ser du værdien i et ledelsesteam, som sætter fælles retning”. 

Læs mere om os  
Læs mere om os: Tranbjergskolen (aarhus.dk) 
Skole og fritid: Det Vi Gør (aarhus.dk) 
Børn og Ungepolitikken: Børne- og ungepolitik (aarhus.dk) 
Bredere børnefællesskaber: Bredere børnefællesskaber (aarhus.dk) 
Stærkere læringsfællesskaber: Stærkere Læringsfællesskaber (aarhus.dk) 
Ledelse: Ledelse (aarhus.dk) 

Løn og ansættelse  
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du er ansat uden højeste arbejdstid. 
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst og lokallønsaftale indgået med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Stillingen er aflønnet på trin 48 med et årligt tillæg på 38.020 kr. (31/3-00 niveau). Samlet årsløn er 568.000 i nutidskroner. Herudover er der jf. lokallønsaftalen kvalifikationstillæg for specifikke uddannelser.   
Der indhentes børneattest samt straffeattest.  

Vi håber, du kan starte den 1. august 2024. 

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder Birgitte Agersnap på telefon 2014 8452. Du er også velkommen til at kontakte pædagogisk leder for SFO og 0.-1. klassetrin, Benny Thøisen på telefon 4185 7281 og formand for skolebestyrelsen Heidi Andreassen på telefon 2122 4721. 

Ansøgning 
Send os din ansøgning og fortæl hvorfor du skal være den nye pædagogiske leder for indskolingen på Tranbjergskolen. Vi skal have din ansøgning med bilag elektronisk og senest den 5. maj 2024. Den 8. maj udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 13. maj fra kl. 15. Der medvirker HR-konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå enten den 15. eller 16. maj. Anden samtalerunde afholdes den 21. maj fra kl. 15.30. 

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

I Aarhus Kommune sætter vi børnene i centrum. Vi vil give alle børn og unge de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives. Det kræver stærke læringsfællesskaber og tværfagligt samarbejde mellem de voksne omkring barnet. 
I Aarhus Kommune bliver du en del af en samarbejdskultur, hvor data, viden og erfaringer inddrages, så alle får mulighed for at lære sammen af hinanden og med hinanden på tværs af professioner, medarbejdere og ledelsesniveauer. Vi tror på, at børn og unge gør, hvad de kan. Børnene er ikke problemet, men de viser problemet. I Aarhus Kommune tager de voksne ansvar for læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. 
     
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Kirketorvet 22, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6028415

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet