Teamkoordinatorer til Børneterapien, Aarhus Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 • Dette er et genopslag, da en kandidat har trukket sig.
 • Brænder du for gennem koordinering og ledelsesunderstøttelse at gøre en forskel for børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser? 
 • Har du erfaring med at arbejde tværfagligt, familiecentreret og helhedsorienteret? 
 • Har du stærke kommunikative og relationelle kompetencer og er en dygtig samarbejdspartner? 

Så er det måske dig, vi søger.

Om jobbet:
Den 1. januar 2022 startede en ny samlet børneterapi i Aarhus Kommune for børn og unge mellem 0-18 år med fysiske funktionsnedsættelser. Vi har siden opstarten fået flere opgaver og vi søger derfor en teamkoordinator, som kan være med til at sikre, at vi fastholder og fortsat udvikler høj kvalitet og stærk faglighed i indsatserne til børn og unge samtidig med, at vi fastholder det gode arbejdsmiljø, der har præget vores afdeling fra start.

Børneterapien er et tværfagligt tilbud med fysio-, ergo- og musikterapeuter, socialrådgivere og administrative medarbejdere. Opgaverne i Børneterapien er alsidige og omfatter forskelligartede indsatser og henvisningstyper – fx indsatser på genoptræningsplan, vederlagsfri fysioterapi, indsatser i specialinstitutioner, behandling og træning efter Serviceloven mv.  Organiseringen i Børneterapien tager højde for både bredde og fleksibilitet samt specialisering indenfor forskellige områder. Alle terapeuter har opgaver indenfor et stort fælles felt og er samtidig tilknyttet et eller to specialiseringsteams.

Der er stor bredde i børnenes alder, diagnoser, udfordringer og ressourcer. Indsatserne i Børneterapien tager afsæt i en familiecentreret tilgang med tæt koordinerede indsatser på tværs af afdelinger og sektorer med henblik på at skabe sammenhængende indsatser for børn/unge og deres familier. Der er derfor et tæt samarbejde med sygehus, skoler, dagtilbud, PPR, sundhedsplejen m.fl.

Der vil være to teamkoordinatorer i alt med ansvar for drift og deltagelse i det eksterne samarbejde i et afgrænset område af Børneterapiens opgaver. 

 • Den ene teamkoordinator skal have ansvar for §32-området (indsatser i specialinstitutioner) og F/D-området (indsatser med motorisk sparring og vejledning til pædagogisk personale i alment regi via Folkeskole- og dagtilbudslovgivningen).
 • Den anden teamkoordinator skal have ansvar for vederlagsfri fysioterapi og genoptræningsplaner herunder også indsats med vederlagsfri fysioterapi på en specialskole.  

Som teamkoordinator vil du have ansvar for den daglige drift i dit område og du vil indgå i et tæt samarbejde med teamkoordinator-kollega og leder i et børnelederforum. Du vil referere til lederen, som har det overordnede ansvar for Børneterapiens drift, personale, strategi, økonomi og udvikling.

Som teamkoordinator skal du også have lyst til at indgå i kerneopgaven med børn og unge, da du vil have 5-10 timer ugentligt i behandlings- og træningsopgaver. 

Eksempler på opgaver for en teamkoordinator i Børneterapien: 

 • Ansvarlig for den daglige drift i dit område
 • Understøtte leder og bidrage til samstemt og helhedsorienteret styring af afdelingen, sådan at Børneterapien fortsat fungerer som én sammenhængende afdeling 
 • Give faglig sparring i sager
 • Ansvarlig for godkendelse af ferieplanlægning i samarbejde med teamkoordinator-kollega/leder
 • Håndtere eksterne henvendelser fra forældre eller samarbejdspartnere
 • Indgå i eksternt samarbejde og netværk med relevans for dit område
 • Bidrage til udvikling af afdelingen sammen med teamkoordinator-kollega og leder
 • Sikre løbende justering af procedurer og personalehåndbog
 • Indgå med 5-10 timer ugentligt i kerneopgaverne, fx:
  • Deltagelse i opstartssamtaler mv.
  • Undersøgelse og vurdering af børn/unges funktionsniveau med afsæt i observation og test.
  • Behandlingsforløb individuelt og i grupper.
  • Praksisnær vejledning og rådgivning til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler med afsæt i undersøgelse og vurdering af børnenes funktionsniveau.
  • Deltagelse i netværksmøder omkring børn og unge mhp. at bidrage til en samlet og koordineret indsats omkring børn/unge og deres familier.
  • Undervisningsopgaver i tværfagligt regi. 

Din profil:
Faglig og erfaringsmæssig

 • Du skal have en sundhedsfaglig uddannelse som ergoterapeut eller fysioterapeut eller anden relevant uddannelse med kendskab til området
 • Det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaring fra en koordinatorstilling eller på anden vis har erfaring med eller lyst til at stå i en mellemposition. Du må også gerne have interesse for ledelse
 • Du har stærke relationelle kompetencer og kommunikative færdigheder
 • Du er dygtig til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og har kendskab til de forskellige systemer børnene indgår i kommunalt og regionalt
 • Du har relevant erfaring med enten børneområdet, genoptræningsplaner eller vederlagsfri fysioterapi.
 • Du har erfaring med sundhedsfaglig journalisering og dokumentation
 • Du har erfaring med test, undersøgelsesredskaber, behandling, vejledning og undervisning af personale med anden faglig baggrund – gerne fra børneområdet, men det er ikke et krav
 • Du er en dygtig formidler og har gode skriftlige kompetencer

Personligt

 • Du er holdspiller og kan facilitere processer og guide/lede mennesker
 • Du lægger vægt på tillid, dialog, fællesskab og fælles retning
 • Du kan lytte, inddrage, kommunikere tydeligt og træffe beslutninger
 • Du møder andre med åbenhed, nysgerrighed, tillid og respekt
 • Du har et stort personligt drive og arbejdskapacitet
 • Du er udviklingsorienteret og trives i en funktion under udvikling og forandring
 • Du arbejder selvstændigt med dine opgaver og har samtidig en god fornemmelse for, hvornår dit arbejde kræver involvering af medarbejdere og/eller leder. 
 • Du har struktur, et godt overblik og løser dine opgaver med stor ansvarlighed 

Derfor skal du vælge os:

 • Du bliver en del af en velfungerende arbejdsplads med dygtige kolleger, et godt arbejdsmiljø med trygge læringsrum og en enhed under udvikling. 
 • Vi har et stærkt tværfagligt miljø præget af stort engagement, høj faglighed og dedikation i forhold til at skabe solide og sammenhængende tilbud til børn og unge i målgruppen samt deres familier. Omdrejningspunktet for arbejdet er en helhedsorienteret og familiecentreret tilgang, der bygger på den bio-psyko-sociale model og ICF-CY. 
 • Vi er en arbejdsplads med høj trivsel. Vi dyrker det kollegiale fællesskab – både fagligt og socialt - og vi lægger vægt på en god omgangstone med plads til humor, smil og grin i dagligdagen.
 • Børn og unge-politikken og Stærkere Læringsfællesskaber er en del af vores DNA. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes som udgangspunkt tiltrådt 1. august 2023. Der er mulighed for at afvikle ferie de første 14 dage, hvis der er behov for det.

Der er tale om en stilling på 32-37 timer/uge. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Dit arbejdssted vil være i Børneterapiens lokaler på MarselisborgCentret i Aarhus. En stor del af opgaverne og møderne vil foregå ude i kommunens dagtilbud, skoler eller på andre matrikler, hvorfor du skal kunne transportere dig rundt i hele byen. Egen bil er påkrævet. 

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte leder af Børneterapien Line Nørgaard (telefon: 4185 7320) tirsdag den 13. juni kl. 09.00-10.00.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 • Ansøgningsfristen er den 18. juni 2023
 • Samtaler forventes afholdt den 20. juni 2023

I Børn og Unge har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer samt straffe- og børneattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Om Sundhed
Børneterapien er forankret i Sundhed, som er en del af Pædagogik og Forebyggelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Afdelingen beskæftiger sig med at fremme fysisk og mental sundhed samt trivsel hos børn og unge, dels gennem forebyggende indsatser, dels ved at yde hjælp til særligt udsatte børn og unge. Sundhed repræsenterer udover Børneterapiens medarbejder en stor bredde af fagligheder: Sundhedsplejersker, kommunale Børn og Unge-læger, pædagogiske konsulenter, akademiske konsulenter og administrative medarbejdere. 


  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Evald Krogs Gade 14C, 8000 Aarhus C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/teamkoordinatorer-til-borneterapien-aarhus-kommune/xphqtz/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5847503

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet