Socialrådgiver til Center for Forsorg 37 timer/uge pr. 1. april 2023 

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du uddannet socialrådgiver, og har du lyst til at arbejde med socialt udsatte borgere i hjemløshed?  

Om jobbet
En af vores dygtige socialrådgivere har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi en socialrådgiver, som kan arbejde målrettet, har flair for relationsdannelse og ønsker at arbejde på et forsorgshjem for socialt udsatte hjemløse borgere med svære og mangeartede udfordringer såsom afhængighed, kriminalitet og psykiske lidelser.  

Du vil være med i afdelingens fremtidige udvikling i forbindelse med implementering af den nye hjemløshedsreforms indhold samt den lokalpolitiske bevågenhed på området, og med udgangspunkt i principperne for Housing First, tilbyder vi socialt udsatte hjemløse borgere støtte til en kvalificeret og helhedsorienteret indsats. Alle har vi samme fokus; at nedbringe antallet af hjemløse. 

Forsorg Syd, som er en afdeling i Center for Forsorg, optager voksne hjemløse i aldersgruppen 24+. Forsorg Syd har 16 fleksible § 107/110 pladser, og optaget er landsdækkende i et samarbejde mellem den hjemløse borger, hjem- og handlekommune.  

Vi udarbejder statusbeskrivelser og beskriver løbende observationer med henblik på afklaring af fremtidige støttebehov og boligmuligheder. Arbejdet tager udgangspunkt i en recoveryorienteret indsats i tæt samarbejde med borgeren, og du får mulighed for at arbejde med borgeren fra indskrivning til udflytning.

Hvad får du?   
Du bliver en del af en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af 11 medarbejdere; socialrådgivere, pædagoger, social og sundhedsassistent, ergoterapeuter og sygeplejerske. Vi arbejder på tværs af faggrænser, men har fokus på at fastholde specifikke monofaglige kompetencer i det daglige arbejde. Afdelingen er ny og præget af en spændende og afvekslende hverdag med en faglig dygtig og engageret medarbejdergruppe, som har stor lyst til at medudvikle på feltet, og hvor vi har:

 • Et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø hvor du selv er med til at sætte dagsordenen 
 • Et uhøjtideligt miljø hvor vi arbejder åbent og bevidst med dilemmaer
 • Et arbejdsmiljø hvor vi prioriterer deltagelse i interne og eksterne faglige udviklingsrum 
 • En afdeling i udvikling såvel fagligt som organisatorisk 

Hvad skal du lave?  
Dine primære opgaver bliver i samarbejde med borgeren og Center for Forsorgs medarbejdere at tage aktiv del i kontaktpersonarbejdet omkring den hjemløse borgers vej ud i en permanent bolig. Du skal opnå viden og indsigt i de ressourcer og støttebehov den enkelte borger har, og hvordan disse påvirker en fremtidig boligplacering. 

De primære redskaber er observationer og samtaler, som du skal omsætte til en skriftlig vurdering af ressourcer og støttebehov i en fremtidig bolig samt hjælpe borgeren til at opnå kommende bolig med alt, hvad der tilhører. Der er løbende udskiftning i borgergruppen, og du skal derfor opstarte nye forløb jævnligt. 

Dagligdagen i Forsorg Syd er præget af kontaktpersonsarbejde, tværfaglig sparring og håndtering af ad hoc-opgaver, som relaterer sig til målgruppens adfærd. Derfor har vi fokus på adfærdshåndtering, så borgeren støttes i at bevare sit §§ 107/110 ophold på og komme videre.

Din mødetid  
Stillingen indebærer skiftende dagvagter på hverdage, weekender og helligdage. Weekendarbejde skal forventes hver 3. weekend. Aftenvagterne ligger fortrinsvis samlet.  

Din profil  
Vi søger en kollega, der er uddannet socialrådgiver og som

 • har kendskab til at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger og erfaring i at sikre den røde tråd i indsatsen ved brug af bl.a. handleplaner.
 • har flair for skriftligt arbejde og ser det som et værdifuldt element i faglig praksis.
 • har lyst til at arbejde med kortere forløb med fokus på at vurdere borgerens ressourcer og udfordringer og skabe grundlag for, at borgeren kan komme i egen bolig.
 • er vedholdende og fokuseret i eget arbejde uanset udfordringer.
 • motiveres af at skabe resultater, arbejder selvstændigt inden for de givne rammer med blik for kvalitet i opgaveløsningen og kan prioritere de vigtigste opgaver først.
 • har gode planlægningsevner, da flair for struktur er nødvendig for at kunne skabe resultater.
 • er bevidst om sit arbejdsområde, men samtidig sikrer en sammenhængende indsats for borgere i samarbejde med kollegaer og andre myndigheder.
 • kan begå sig i et miljø, hvor der opstår konfliktsituationer, og hvor din evne til konfliktnedtrapning er afgørende.
 • er en holdspiller, som har en grundlæggende overbevisning om, at vi løfter bedst i flok, og som deltager i faglige drøftelser med fokus på sag og sparring.
 • har handlekraft og mod på nye opgaver og forandringer og kan indgå i udviklingsorienteret arbejde.

Derfor skal du vælge os  
Hverdagen i Forsorg Syd er spændende, afvekslende og i løbende udvikling. Ingen dage er ens, men spænder fra rolige dage med fokus på rutineopgaverne, der dagligt er med til at sikre tryghed og stabilitet for borgerne, til dage hvor det går stærkt, og hvor vi skal trække på vores faglige og relationelle kompetencer. Du skal vælge os, fordi vi er et godt sted at arbejde, og du får rig mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Vil du vide mere  
For yderligere oplysninger kan afdelingsleder Hanne Patricia Nielsen kontaktes på tlf. 8947 8140 eller mobil 4185 8999 på hverdage mellem kl. 8.00-16.00. Du er også velkommen til at læse mere om Center for Forsorg og Forsorgshjemmet Østervang på Aarhus.dk.

Ansøgningsfrist: Mandag 18. marts 2024 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt torsdag 21. marts 2024 på Forsorgshjemmet Østervang

Tiltrædelse: Mandag 1. april 2024

Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Vi har en attraktiv pensionsordning.   

Ansøgning  
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Når du modtager en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.  

Om os  
Center for Forsorg håndterer hjemløshed på kort og langt sigt. Center for Forsorg råder over 196 pladser fordelt på en række forsorgshjem samt boliger med bostøtte i eget hjem til borgere med betydelige udfordringer i livet som social udsathed, forskellig former for afhængighed, helbredsproblemer m.v. Vores arbejde knytter sig til værdier og metoder ift. borgerens involvering og udvikling. Vores vision er, at vi vil nedbringe antallet af hjemløse, og vi arbejder målrettet mod en varig boligsituation ofte med relevant støtte til mestring af eget liv. Rammen for Center for Forsorgs tilbud er Servicelovens §§ 110, 107 og 85.   
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

18-03-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998751

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet