Socialfaglig medarbejder på forsorgshjem: Modtagelse af hjemløse borgere med komplekse udfordringer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Vi søger en socialfaglig medarbejder, der har lyst til at arbejde i front på et forsorgshjem. Stillingen er i en modtagefunktion, hvor arbejdet består i at modtage hjemløse borgere, med svære og mangeartede udfordringer såsom afhængighed og psykiske lidelser, og tilbyde optag. Så kan du se dig selv ind i det, og ønsker du at være på en arbejdsplads, hvor der kan være travlt, men aldrig så travlt, at vi mister fokus på arbejdsmiljø og sikker, samarbejde og sammenhæng, så opfordres du til at søge denne stilling.

Hvad får du?      
Målet er at tilbyde optag på forsorgshjem for derfra at hjælpe hjemløse borgere videre ud i en bæredygtig bolig, hvor de får den rette hjælp til at komme sig og mestre eget liv. Ophold på et forsorgshjem er midlertidigt og skal være så kortvarigt som muligt. Det støtter vi op om ved, lige fra starten af opholdet, at beskrive borgernes ressourcer og støttebehov, så de hurtigst muligt kan komme i bolig med den rette støtte. Vi er observerende og afventende og tager ikke ansvaret fra borgerne, men vi støtter dem til at benytte de ressourcer, de har.

Du ansættes i CF Modtagelse, som er en del af Center for Forsorg. Afdelingen varetager 12 § 110 modtagepladser. Afdelingen består af 6 medarbejdere – socialrådgivere og pædagoger. Vi arbejder på tværs af faggrænser, men har fokus på at fastholde specifikke monofaglige kompetencer i det daglige arbejde. Afdelingen er præget af en spændende og afvekslende hverdag med en dygtig og engageret personalegruppe.

Der er stort fokus på hjemløse og socialt udsatte både lokalt og nationalt, og vi er i gang med at omsætte på en omfattende reform på området. Vi står derfor midt i en spændende udviklingsproces, som du bliver en del af.

Hvad skal du lave?
Dine primære opgaver vil bestå af:

 • at tage aktiv del i modtagelse af hjemløse borgers som henvender sig for optag på §110, at sikre en grundig målgruppeafklaring og at tilbyde optag, der hvor det er relevant. Samt en viderehenvisning der hvor det ikke er. 
 • via samtaler borgerne under opholdet at opnå viden og indsigt i de ressourcer og støttebehov den enkelte borger har, det for at kunne pege på det videre forløb. Dine primære redskaber er observationer og samtaler, som du skal omsætte til en skriftlig vurdering af ressourcer og støttebehov i en fremtidig bolig. Der er løbende udskiftning i borgergruppen, og du skal derfor opstarte nye forløb jævnligt
 • at håndtere daglige ad hoc-opgaver, som relaterer sig til målgruppens adfærd
 • en varieret dagligdag, hvor du løser både fagspecifikke opgaver og generelle opgaver i driften
 • der er studerende tilknyttet afdelingen, så vejlederopgave kan blive aktuel.

Din mødetid
Skiftende arbejdstider – dag og aften samt hver 4. weekend. Alle tjenester er indenfor tidsrummet kl. 7 – 23. Ring gerne og hør nærmere.

Din profil:
Vi søger en kollega, der er socialfaglig uddannet og som

 • har kendskab til eller lyst til at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger og erfaring i at sikre den røde tråd i indsatsen ved brug af dokumentation
 • har flair for skriftligt arbejde og ser det som et værdifuldt element i din faglige praksis. 
 • er vedholdende og fokuseret i sit arbejde uanset udfordringer. 
 • motiveres af at skabe resultater, arbejde selvstændigt inden for de givne rammer med blik for kvalitet i opgaveløsningen og prioritere de vigtigste opgaver først. 
 • har gode planlægningsevner, da flair for struktur er nødvendig for at kunne skabe resultater. 
 • er bevidst om sit ansvarsområde, men samtidig sikrer en sammenhængende indsats for borgeren i samarbejde med kolleger og andre myndigheder.
 • kan begå sig i et miljø, hvor der opstår konfliktsituationer, og hvor dine konfliktnedtrappende evner er afgørende.
 • er en holdspiller, som har en grundlæggende overbevisning om, at vi løfter bedst i flok, og som deltager i faglige drøftelser med fokus på sag og sparring.

Derfor skal du vælge os:
I CF Modtagelse får du et alsidigt job, hvor ingen dage er ens, og hvor der er plads til sparring, supervision og faglig udvikling. Vi har et stort fokus på et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø, hvor du selv er med til at sætte dagsordenen, og vi har et uhøjtideligt miljø med et godt kollegialt sammenhold.

Vil du vide mere?

For yderligere oplysninger kan afdelingsleder Penille Mau kontaktes på tlf. 4185 6438. Du er også velkommen til at læse mere om Center for Forsorg og Forsorgshjemmet Østervang på Aarhus.dk.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Vi har en attraktiv pensionsordning. 
  
Ugentligt timetal: Fuldtid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  01-06-2024
 
Vi forventer, at samtaler afholdes i uge 23

Om os
Center for Forsorg håndterer hjemløshed på kort og langt sigt. Center for Forsorg råder over 196 pladser fordelt på en række forsorgshjem samt boliger med bostøtte i eget hjem til borgere med betydelige udfordringer i livet som social udsathed, forskellig former for afhængighed, helbredsproblemer m.v. Vores arbejde knytter sig til værdier og metoder ift. borgerens involvering og udvikling. Vores vision er, at vi vil nedbringe antallet af hjemløse, og vi arbejder målrettet mod en varig boligsituation ofte med relevant støtte til mestring af eget liv. Rammen for Center for Forsorgs tilbud er Servicelovens §§ 110 og 85.
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

01-06-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051861

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet