Social og sundhedsassistent på 30 timer søges til Hus 2 på Bocenter Tranbjerg.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hus 2 på Bocenter Tranbjerg søger pr.01.05.24 eller efter aftale en social og sundhedsassistent i en fast stilling på 30 t/ugen.


Vi søger:

 • En medarbejder, som er rolig og varm i sin udstråling, samt fagligt kan arbejde struktureret med tydelig og anerkendende kommunikation i det tværprofessionelle arbejde med både borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.
 • En medarbejder der kan være med til at udføre de sundhedsfaglige opgaver og som har lyst til- og evt. erfaring med at arbejde tæt med mennesker i en omsorgsrolle.  

Om målgruppen du skal arbejde med:

Hus 2 er et botilbud for 6 voksne udviklingshæmmede efter servicelovens §108. Målgruppen er borgere i alderen 24-65 år med udviklingsalder fra ca. 3 måneder til 4 år. De har alle behov for massiv støtte og grundet deres fysiske funktionsniveau er plejeopgaver i form af hjælp til hygiejne, spisning osv. en stor del af kerneopgaven. Udadreagerende og selvskadende adfærd kan opleves hos få af husets borgere, Vi arbejder derfor konfliktnedtrappende og fokuserer på et sundt, sikkert og fuldt forsvarligt arbejdsmiljø.

Om arbejdet i Bocenter Tranbjerg:

Borgerne har krav på hjælp til at mestre livet ud fra deres formåen, behov og ønsker. Vores formål er derfor at understøtte og vedligeholde deres evne til at fungere i hverdagen. Dertil kompensere for den nedsatte funktionsevne, herunder nonverbale kommunikation. Vi arbejder ud fra en struktureret pædagogik, hvor genkendelighed og forudsigelighed er nøgleord. Vores tilgang er inspireret af skærmning/containing, sansestimuli og KRAP. 
 

Vi arbejder i borgers hjem og med stor respekt for det relationelle arbejde hos hvert enkelt individ.

 Den sundhedsfaglige indsats har stort fokus indenfor vores område, så det er derfor søger vi en uddannet SOSU-Assistent til denne stilling.


Din profil:
Den nye kollega vi søger, er en person som:

 • Er motiveret for at arbejde med sin egen fagpersonlige udvikling.
 • Er struktureret og tydelig i sin kommunikation.
 • Er loyal, engageret og ansvarlig i din professionelle tilgang.
 • Tager lederskab på opgaveløsningen, herunder tage ansvar for at udarbejde den skriftlige dokumentation.
 • Arbejder anerkendende og relations orienteret.
 • Tager ansvar for og medvirker til et godt arbejdsmiljø

Det er derudover et krav at du har kørekort til alm. bil.

Derfor skal du vælge os:

 • Du får engagerede, fagligt velfunderede og reflekterende kollegaer, samt ledelse. 
 • Du får mulighed for at sætte dine sundhedsfaglige kompetencer i spil og bliver en del af et sundhedsteam med 2 sundhedsfaglige kollegaer. 
 • Deltagelse i sundhedsfaglige netværksmøder. 
 • Du får indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsgange 
 • Du får en høj grad af selvstændighed, kompetence og ansvar i arbejdet. 
 • Du kommer til at arbejde med en udfordrende og spændende målgruppe, hvor din indsats er med til at gøre en forskel.
 • Du deltager i supervision hver 6 uge
 • Du får ordnede løn og ansættelsesforhold.

Metoderne og tilgangene i Fælles Faglig Strategi er vores faglige ståsted, som omfatter hele driftsområdet Voksne, Job og Handicap. Her står fokus på livsmestring og den aktive borger centralt.

Din arbejdstid:

Bocenter Tranbjerg er et døgndækkende tilbud og arbejdstiden er fordelt på dag- aften og weekendarbejde hver 2. weekend, hele året rundt. 

Dine vagter ligger i tidsrummet 7.00-23.15. Hus 2 har tilknyttet vågen nattevagt.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 30 timer

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Marianne Bomholt på mail bommar@aarhus.dk

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  13-03-2024
 
Vi forventer, at indkalde til samtaler i uge 12

Om os
Bocenter Tranbjerg er en del af Voksne, Job og Handicap i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) i Aarhus Kommune.

Den fælles Vision og kerneopgave i Voksne, Job og Handicap er borgerens MSB, som det fælles afsæt for udviklingen af vores tilbud.

Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om Troværdighed, Respekt, Engagement og sammenhæng med udgangspunkt i en anerkendende, dialogbaseret og værdsættende tilgang.

Det lovgivningsmæssige udgangspunkt er Lov om Social Service.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

13-03-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Trankærgårdsvej, 116, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5999013

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet