Skatteforvaltningen, Aarhus, Slet Parkvej: Strukturerede medarbejdere til operationel planlægning og kontrolstyring

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at skabe overblik over opgaver og ressourcer, og vil du være med til at sikre, at Toldstyrelsens kontrolindsats tilrettelægges korrekt og i tråd med den overordnede strategi? Har du erfaring med operationel planlægning og styring, og vil du være med til at planlægge og gennemføre nationale og internationale toldkontrolaktioner til lands, til vands og i luften? Så læs med her.

Blev en central del af Toldstyrelsens styrings- og planlægningsenhed på kontrolområdet
I kontoret Kontrol- og Risikostyring har vi ansvaret for at sikre et aktuelt og retvisende overblik over fordelingen og anvendelsen af Toldstyrelsens kontrolressourcer. Det betyder, at vi skal sikre, at de samlede ressourcer på kontrolområdet anvendes hensigtsmæssigt ud fra risiko- og væsentlighedsvurderinger og i tråd med Toldstyrelsens strategi. Det gør vi blandt andet gennem effektiv kontrolstyring og operationel planlægning, hvor vi understøtter kontrolenhederne i forbindelse med nationale og internationale toldoperationer og sikrer, at kontrolressourcerne disponeres korrekt.

Sammen med kollegaer i kontoret får du til opgave at:

 • varsle om kontrolemner ud fra et aktuelt lokations- og bemandingsoverblik
 • udarbejde beslutningsgrundlag til møder om strategiske prioriteringer
 • planlægge og gennemføre nationale og internationale toldkontroloperationer
 • udarbejde operationsanbefalinger, der skal understøtte lokale aktioner
 • udvikle og styre projekter, der udspringer fra kontoret
 • undervise i vores operationskoncept internt i Toldstyrelsen.
Desuden skal du bidrage til at:

 • sikre et konstant ajourført overblik over kontrolenhedernes ressourceplanlægning og -disponering
 • sikre, at kontrolressourcer disponeres og koordineres ud fra risiko- og væsentlighedsvurderinger
 • redegøre for konsekvenser ved omprioriteringer og bidrage til at afklare, hvordan og hvornår ressourcer kan frigives til nye initiativer
 • optimere og videreudvikle ressourcestyringen med fokus på processer, metoder og værktøjer i samarbejde med andre enheder i Toldstyrelsen.
Du vil også deltage i nationale og internationale møder og fora om relevante kontrolaktiviteter og -initiativer. I den forbindelse skal du forvente rejseaktivitet.

Erfaren og struktureret med fokus på samarbejde
Du har en relevant uddannelse, men din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har erfaring med operationel planlægning og styring – fx fra politiet, militæret eller forsvaret. Du kan også have arbejdet med ressourcestyring og operationel planlægning i en kommune eller region.

Det er afgørende, at du:

 • er imødekommende, kan begå dig på alle niveauer i en organisation og samarbejder smidigt på tværs af faggrænser
 • arbejder struktureret
 • kan agere i et miljø med høj grad af politisk bevågenhed
 • har stærke formidlingsevner og kan give klare svar på komplekse spørgsmål – også i en undervisningssituation
 • tør stå fast på dine faglige argumenter – også når de udfordres.
Vores arbejdsdag er præget af et højt tempo, hvor den planlagte dagsorden hurtigt kan ændre sig. Det kræver, at du er fleksibel i din opgaveløsning og kan bevare både overblikket og humøret i pressede situationer. Da vi deltager i internationale toldkontrolaktioner, er det samtidig vigtigt, at du er god til at formulere dig på engelsk – både skriftligt og mundtligt.

Det er vigtigt, at du er motiveret for at uddanne dig på vores interne Toldakademi. Undervisningen foregår enten på fysiske kurser eller som e-læring. Du deltager også i sidemandsoplæring i din egen enhed, hvor refleksion over teori og praksis er en del af din uddannelse.

Vi sikrer effektiv toldkontrol
Toldstyrelsen har ca. 1.000 medarbejdere fordelt over hele landet. Vi kommer med vidt forskellige baggrunde og fagligheder – men vi er alle drevet af at tage del i en vigtig opgave, og vi er stolte af de resultater, vi skaber. I kontrolenhederne arbejder vi hver dag på at sikre det danske samfund mod ulovlige og farlige varer og på, at virksomheder og borgere betaler den korrekte told. Hvis du har lyst til at samarbejde med engagerede kolleger i hele landet og vil være med til at løse en international opgave, der skaber værdi for Danmark og sikrer det danske samfund, så er Toldstyrelsen noget for dig. Sammen skaber vi muligheder på tværs af grænser.

Vores kontor Kontrol- og Risikostyring består af 15 kollegaer med forskellige fagligheder og specialistområder. Vi har en uhøjtidelig omgangstone, prioriterer det sociale fællesskab på jobbet og deler både de gode oplevelser og dem, hvor der er plads til forbedring. Vi gør meget ud af det gode samarbejde, og vi står altid klar til at hjælpe hinanden.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send ansøgning, CV, eksamenspapirer og evt. yderligere materiale senest søndag den 1. oktober 2023 via linket ”Søg stillingen”.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Merete Olesen på telefon 72 37 63 08.

Vi forventer at holde første samtalerunde torsdag den 5. oktober og torsdag den 12. oktober. Anden samtalerunde holdes mandag den 23. oktober 2023. Der vil indgå en personprofilanalyse og en logisk test i rekrutteringsprocessen.

Tiltrædelse 1. december 2023 eller efter aftale.

Forud for ansættelsen indhenter vi referencer og straffeattest.

Du skal være opmærksom på, at din ansættelse sker under forudsætning af, at du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT (HEM), da du skal arbejde med klassificerede informationer og systemer. Sikkerhedsvurderingen sker på baggrund af en sikkerhedsundersøgelse, som foretages af PET.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted er Slet Parkvej 1-3, 8310 Tranbjerg J.

Læs mere om ansættelse i Toldstyrelsen på toldst.dk/job.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skatteforvaltningen, Aarhus, Slet Parkvej, Slet Parkvej 1 , 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=172318&DepartmentId=9411&MediaId=2872&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5908821

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet