ROTATIONSVIKAR, Pædagogmedhjælper, 30 t/uge til Legehuset Regnbuen i Tranbjerg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

For at søge dette job skal du være berettiget til at blive ansat som jobrotationsvikar. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit jobcenter. Hvis dit jobcenter har henvist dig til en Anden Aktør, er det dem, du skal kontakte.

DU SKAL MODTAGE DAGPENGE, KONTANTHJÆLP EL. ANDEN YDELSE FOR AT VÆRE BERETTIGET TIL AT BLIVE ROTATIONSVIKAR. ER DU I TVIVL, KAN DU KONTAKTE JOBCENTER AARHUS, VIRKSOMHEDSKONSULENT LONE EGEBERG, MOBIL 4185 4539.

KOM OG VÆRE MED! ROTATIONSVIKAR SØGES TIL LEGEHUSET REGNBUEN, TRANBJERG

Brænder du for at arbejde med børn i alderen 0-6 år? Vil du udvikle dig igennem en åben og ærlig kultur, hvor vi spiller hinanden dygtige? Så er det dig, vi leder efter! Vi søger en rotationsvikar til vores børnehaveafdeling og vores 3 til 6 årige børn.

Hos os har vi den opfattelse, at alle børn gør det rigtige, og det bedste de kan. Vi er et hus, som kigger bagom børnene, og ser på de rammer, som de indgår i. Vi justerer rammerne løbende, så de giver alle børn lige mulighed for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Hos os er legen en essentiel del af hverdagen, hvor leg har værdi i sig selv. Vi har den opfattelse, at børn igennem leg udvikler deres identitet, sociale kompetencer og får en forståelse for den verden, de befinder sig i.

Vi leder efter en positiv, omsorgsfuld og nærværende rotationsvikar, som har lyst til at være sammen med børnene i leg og aktiviteter. Du skal både kunne arbejde selvstændigt og samarbejde med dine kolleger. Vi har en hverdag, som kan byde på forskellige typer af opgaver og mange skift i løbet af dagen, hvilket kræver, at du er fleksibel og har overblik.

Sammen med dig, vil vi sammensætte din dagligdag med nogle faste ansvarsopgaver, som gerne skulle hjælpe dig med at falde hurtigt til.

Send os en ansøgning, hvor du beskriver for os:

Hvem er du?

Hvad kendetegner dig?

Hvad er du god til?

Hvad tænker du at kunne bidrage med i pædagogisk praksis? (her er eksempler meget velkomne)

Hvad vægter du højt i et samarbejde?

Hvorfor er Legehuset Regnbuen den helt rigtige arbejdsplads for dig?

Vores institution:

Legehuset Regnbuen er en afdeling i Tranbjerg Dagtilbud, der består af 8 daginstitutioner og Dagplejen. Vi er en integreret institution med 4 grupper, og er normeret til 40 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

I Regnbuen har vi tillid til hinanden. Vi arbejder med selvledelse, hvor du forventes at tage ansvar for den faglige udvikling, naturligvis i tæt samarbejde med dine kolleger. Ledelsesstilen er præget af åbenhed, hvor dine input høres og tages til efterretning. Der er planlagt fast, ugentligt forberedelsestid og løbende teammøder, så du kan koncentrere dig om at være sammen med børnene.

Timeantal og tiltrædelse: Stillingen er på 30 timer om ugen. Tiltrædelse 23. marts 2024.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

I et rotationsvikariat bliver du fast tilknyttet en børneinstitution, når deres faste medarbejder er på efteruddannelse. Det er en begivenhedsbestemt ansættelse i 6 måneder.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:

Har dette vakt din interesse, og kan du genkende dig selv i ovenstående, ser vi frem til at modtage din ansøgning. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Steffen Andersen på tlf. nr.: 28590669 eller mail: sthaa@aarhus.dk

Ansøgning:

Ansøgningsfrist er den 15. marts 2024.

Vi afholder samtaler løbende, hvorfor du kan blive indkaldt inden ansøgningsfristen udløber.

Dette job SKAL søges via jobportalen www.aarhus.dk – ledige stillinger – rotation. Eller via dette link:

Kom og være med! Rotationsvikar søges til Legehuset Regnbuen, Tranbjerg - Aarhus Kommune (emply.com)

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Om os

Du kan læse mere om Regnbuen og Tranbjerg Dagtilbud på vores hjemmeside

 Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Dagtilbud 7471 - Tranbjerg afd. Legehuset Regnbuen, Børupvej, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5990355

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet