Pædagog på 32 timer søges til at forstyrre i Kløverhulens vuggestue fra 1. august 2023

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:

Vi søger en pædagog til Bjørnestuen, den ene af vores to vuggestuegrupper på hver 15 børn. Vi har et godt samarbejde mellem de to stuer og samarbejder også om børnene på tværs af stuerne. Hver 14. dag har vi et fælles husmøde i arbejdstiden, hvor vi sparrer med hinanden omkring børn, planlægger og drøfter pædagogik.

I vores kontakt med børnene har vi fokus på:

 • At børn gør det allerbedste de kan. Det er os som voksne omkring barnet – forældre og det pædagogiske personale, som skal ændre i rammen omkring barnet, hvis barnet ikke trives.
 • At anerkende børnenes følelser – alle følelser er OK.
 • At arbejde helhedsorienteret – se barnet som hele det barn det er.
 • Hverdagspædagogik - som vi kalder hverdagens rutiner. Hos os er det ikke bare noget, der skal overstås; det er vigtige og berigende læringsrum for børnene.
 • Selvhjulpenhed og dannelse – både hvad angår at kunne tage tøj af og på, kravle op på skamlen, øse maden op mm., men også i forhold til at kunne sige til og fra over for vennerne, at kunne holde ud at vente på tur, at kunne holde ud at være i centrum osv. 
  Vi er opmærksomme på at hjælpe børnene på vej med at udvikle gode strategier til at være en del af et større fællesskab.
 • Hen-mod-sprog – at anvise børnene, frem for at fortælle hvad de ikke må.
 • Se og møde børnene ved hele tiden at benævne, hvad barnet og vi selv gør.
 • Arousal-regulering – både fysisk men også i måden vi kommunikerer med barnet på. Det er afgørende, at vi formår at møde børnene med et nervesystem i ro. Kan vi ikke det, skal vi bruge vores kollegaer i nuet – bede dem om at tage over, og efterfølgende bruge dem til sparring.
 • Børns sprog - er et fokus- og indsatsområde i hele vores Dagtilbud, hvor vi ønsker at alle børn får frit skolevalg samt udvikler et alderssvarende sprog.
 • Børnenes initiativer, og at vi understøtter de udspil de kommer med.

I samarbejdet med kollegerne har vi fokus på den psykologiske tryghed, der er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Vi har opmærksomhed på, hvad vi kan gøre endnu bedre: særligt når vi er uenige. Hvordan går vi til hinanden, og hvornår gør vi det?

Og så er det generelt vigtigt og betydningsfuldt for os, at både børn og voksne oplever sig velkomne, holdt af og vigtige i det fællesskab vi har her i Kløverhulen.

Vi glæder os til, at netop du bliver en del af denne hverdag, hvor du sammen med os fortsat skal udvikle og arbejde på at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, dannelse og læring. Og vi glæder os til at blive ’forstyrret’ og beriget med dine øjne og dine erfaringer/overvejelser i arbejdet med børnene. 


Din profil:

Vi forventer at du:

 • Har særlig interesse for arbejdet i en vuggestue og brænder for faget. Det er et krav, at du er uddannet pædagog.
 • Ser forældrene som medspillere og tager ansvar for den daglige dialog, der bygger bro mellem institution og hjem.
 • Ser med barnet og på os som voksne omkring børnene – hvad skal vi forandre i rammerne, hvis der er børn, som ikke trives?
 • Har ambitioner på alle børns vegne.
 • Sætter omsorg og nærvær højt og forstår at se og handle ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszone.
 • Har gode kommunikative kompetencer, både mundtligt og skriftligt. F.eks. i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner, dokumentation mv.
 • Har fokus på kerneopgaven og de gode læringsmiljøer – på fællesskaber og på kollegialt samarbejde.
 • Brænder for indretning og etablering af de fysiske læringsmiljøer – vores vuggestue trænger til en kærlig hånd i den retning.
   
 • Derfor skal du vælge os:
 • Fordi du har lyst til at være en del af et hus og en personalegruppe med højt til loftet – et hus hvor nye idéer og initiativer er velkomne.
 • Fordi du har lyst til at være med til at videreudvikle pædagogikken og den røde tråd i huset – sammenhængskraften mellem vuggestue og børnehave og videre til skolelivet. 
 • Fordi du har lyst til at være nysgerrig, undrende på og udfordre vores nuværende praksis.
 • Fordi du er nysgerrig på og har lyst til at udvikle og arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber som den fælles tilgang til al pædagogisk praksis. Her er vi ikke i mål, men arbejder hele tiden på at finde de bedste veje at gå i en hverdag, hvor tiden oftest er vores største udfordring. Hvordan udnytter vi bedste muligt den tid vi har, og her er redskaber fra stærkere læringsfællesskaber en god vej at se.


  Løn og ansættelsesvilkår:
  Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
    
  Ugentligt timetal: [32]

  Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger 


  Hvis du vil vide mere:
  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Annemarie Jørgensen - amjo@aarhus.dk eller på 51576696


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  [22.6.23]
 
Vi forventer, at afholde samtale 28.6.23

Om os
I 2016 fusionerede to naboinstitutioner og blev til Kløverhulen. I 2017 brændte huset, hvor børnehavebørnene holder til, og de blev genhuset et andet sted i Holme i en 2-årig periode. I november 2019 blev Kløverhulen genforenet, og efter corona, som også gjorde det udfordrende at arbejde som ét hus, er vi nu godt på den anden side og har i det seneste år haft mulighed for at arbejde som et samlet hus. 

Kløverhulen er en integreret institution - 0-6 år, med 30 skønne og frække vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi holder til i to huse forbundet af en glasgang. Begge huse er omgivet af skønne udenomsarealer med masser af plads til leg og motoriske udfordringer. I vuggestuen er børnene fordelt på to stuer, som samarbejder på tværs. Vuggestue og børnehave åbner og lukker hver dag sammen, ligesom de to legepladser støder op til hinanden, hvilket giver børnene mulighed for at være sammen på tværs af alder.

Vi har pt. fokus på at få skabt et fælles fundament for pædagogikken i huset. Vi arbejder på at udvikle os selv og pædagogikken i Kløverhulen sammen og blive et stærkt team, så vi skaber de bedste forudsætninger for børnene og for arbejdsmiljøet i Kløverhulen.
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Nygårdsvej 3B, 8270 Højbjerg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/paedagog-pa-32-timer-soges-til-at-forstyrre-i-kloverhulens-vuggestue-fra-1-august/qn9umc/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5847115

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet