Nye trafikændringer i Aarhus: veje genåbnes for kørsel i begge retninger

dato

I Aarhus Kommune er der nye ændringer på vej for trafikanterne, som vil forbedre fremkommeligheden og ændre bl.a. ensretningen af centrale veje som Hjortensgade og Vester Allé.

Teknik og Miljø er i fuld gang med forberedelserne, der inkluderer installation af nye skilte, ændringer i signalanlæg og nye striber på vejene. Målet er at skabe en mere fleksibel trafikafvikling i området.

Specifikt vil ensretningen af Hjortensgade og Vester Allé blive ophævet. Dette er et ønske fra rådmand Nicolaj Bang fra Teknik og Miljø, der mener, at bilister igen bør have mulighed for at køre i begge retninger på denne strækning.

For så vidt angår Vesterbro Torv, er der på nuværende tidspunkt ingen arbejde i gang, som kræver ensretning. Ophævelsen af ensretningen sigter mod at genskabe bedre fremkommelighed i dette travle område.

Ændringerne og initiativerne kommer som en del af rådmandens ønske om genåbning, som han udtrykte for få uger siden. Siden da er busslusen i Nørre Allé blevet fjernet, og Østjyllands Politi har godkendt planen.

Forligskredsen, som består af partierne bag beslutningen om fredeliggørelsen af Vesterbro Torv, mødes onsdag d. 8. maj for at drøfte rådmandens forslag. Mødet er afgørende for at afstemme de forskellige synspunkter og finde en fælles løsning til byens fordel.

Rådmand Nicolaj Bang har flere mål med disse ændringer. Han ønsker at forskønne det eksisterende torveareal, opretholde bilers kørselsmuligheder og genetablere vejsystemet uden store ændringer. Dette skal sikre både æstetisk forbedring og praktisk anvendelighed af torvet.

Tidshorisonten for arbejdet er forholdsvis kort. Teknik og Miljø forventer, at arbejdet afsluttes i løbet af mandag, hvorefter bilister kan begynde at køre i begge retninger igen. Det betyder, at ændringerne snart vil træde i kraft til gavn for alle trafikanter i området.

https://aarhus.dk/nyt/teknik-og-miljoe/2024/maj-2024/ensretningen-i-hjortensgade-og-vester-alle-bliver-fjernet

Kilde: Aarhus Kommune