Ny info vedr. Covid-19

dato

Nyheden er fra AIA-Tranbjerg, Håndboldafdeling

Til alle folkeoplysende foreninger, FO-klubber, aftenskoler, idrætsfaciliteter, daghøjskoler, beboerhuse mv.

Smitteudviklingen for Covid-19 i Aarhus Kommune overstiger fra den 30. november den fastsatte grænseværdi (PCR-incidens på 400 over de seneste 7 dage). Derfor anbefaler Styrelsen for patientsikkerhed, at der iværksættes en række lokale smitteforebyggende tiltag.

På forenings- og idrætsområdet gælder der følgende anbefalinger:

Tiltag for idræts- og foreningslivet mv.

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

  • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter

Anbefalingerne, der på nuværende tidspunkt er gældende, kan findes her:

https://coronasmitte.dk/Media/637734555206582954/Anbefalinger%20til%20tiltag%20ved%20h%C3%B8j%20lokal%20smitte_20211125.pdf

Kilde: AIA-Tranbjerg, Håndboldafdeling