Fagligt funderet og nærværende pædagog eller ergoterapeut søget til en fast stilling på Bocenter Tranbjerg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Bocenter Tranbjerg er et døgndækkende tilbud og arbejdstiden er fordelt på dag- aften og weekendarbejde hver 2. weekend, hele året rundt. Dine vagter ligger i tidsrummet 7.00 - 23.15. Der er tilknyttet en vågen nattevagt.

  

Vi søger: 

En medarbejder, der er rolig og varm i sin udstråling og som fagligt kan arbejde struktureret med tydelig og anerkendende kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde med både borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere. 

En medarbejder som ”smiler med øjnene” og som brænder for arbejdet med det sårbare liv.   

 

Målgruppe: 

Hus 2 på Tranbjerg Bocenter er et botilbud, for 6 voksne udviklingshæmmede, efter Servicelovens § 108. Målgruppen er borgere i alderen 24-65 år med en udviklingsalder fra ca. 3 måneder til 4 år. De har alle behov for massiv støtte og grundet deres fysiske funktionsniveau er plejeopgaver i form af hjælp til hygiejne, spisning med mere en stor del af kerneopgaven. Udadreagerende og selvskadende adfærd opleves også hos få af husets borgere.  

 

Om arbejdet:  

Borgerne har krav på hjælp til at mestre livet ud fra deres formåen, behov og ønsker.  Vores formål er at understøtte og vedligeholde deres evne til at fungere i hverdagen. Dertil kompensere for deres nedsatte funktionsevne, herunder nonverbale kommunikation.  

Vi arbejder i borgers hjem og med stor respekt for det relationelle samarbejde med hvert enkelt individ.  

Vi arbejder ud fra en struktureret pædagogik, hvor genkendelighed og forudsigelighed er nøgleord.  Vores tilgang er inspireret af skærmning/containing, sansestimuli og KRAP.   

Den sundhedsfaglige indsats har stort fokus indenfor vores område, det er derfor vigtigt, at du også kan se dig ind i denne del af opgaven. 

 
Vi søger dig som: 

 • Brænder for arbejdet med det sårbare liv og som udstråler ro og varme. 
 • Er villig til at arbejde med din egen fagprofessionelle udvikling. 
 • Er struktureret og tydelig i din kommunikation. 
 • Er loyal, engageret og ansvarlig i din professionelle tilgang. 
 • Tager lederskab på opgaveløsningen, herunder tage ansvar for at udarbejde den skriftlige dokumentation. 
 • Arbejder anerkendende og relations orienteret. 
 • Tager ansvar for og medvirker til et godt arbejdsmiljø

 

Derfor skal du vælge os:

 • Du får engagerede, fagligt velfunderede og reflekterende kollegaer, samt investerende relationel ledelse.  
 • Du bliver en del af en personalegruppe med tætte relationer og højt til loftet. 
 • Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø.  
 • Du får indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsgange  
 • Du får en høj grad af selvstændighed, kompetence og ansvar i arbejdet.  
 • Du kommer til at arbejde med en udfordrende og spændende målgruppe, hvor din indsats er med til at gøre en forskel. 
 • Du får gode muligheder for refleksion, faglig sparring og relevante kurser.  
 • Du får ordnede løn og ansættelsesforhold. 
   

Metoderne og tilgangene i Fælles Faglig Strategi er vores faglige ståsted, som omfatter hele driftsområdet Voksne, Job og Handicap. Her står fokus på livsmestring og den aktive borger centralt. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 32 timer

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort. 


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Marianne Bomholt på telefon 21 17 98 92

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  15. oktober 2023
 
Vi forventer, at indkalde til samtale i uge 43

Om os
Bocenter Tranbjerg er en del af Voksne, Job og Handicap i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) i Aarhus Kommune.  

Den fælles Vision og kerneopgave i Voksne, Job og Handicap er borgerens MSB, som det fælles afsæt for udviklingen af vores tilbud. 

Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om Troværdighed, Respekt, Engagement og sammenhæng med udgangspunkt i en anerkendende, dialogbaseret og værdsættende tilgang.  

Det lovgivningsmæssige udgangspunkt er Lov om Social Service. 
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

15-10-2023

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (1-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Trankærgårdsvej 108, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5913480

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet