FAGLIG FUNDERET OG NÆRVÆRENDE PÆDAGOG SØGES TIL BOCENTER TRANBJERG, HUS 3

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger pr. 1. april 2024 eller efter aftale en uddannet pædagog på 30 timer ugentligt til hus 3 ved Bocenter Tranbjerg. Vi søger en ny kollega der ønsker at bidrage med et nærværende relations arbejde med de sårbare liv. Vi søger dig, der arbejder struktureret og kan håndtere mange bolde i luften. Og som kommunikerer tydeligt og anerkendende med vores borgere.

Dertil er du en god samarbejdspartner, der mestrer det tværprofessionelle arbejde med både pårørende og andre samarbejdspartnere.

Om jobbet

Bocenter Tranbjerg er et døgndækkende tilbud, bestående af 4 afdelinger. Hus 3 er et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede med forskellige handicaps, hvor der ydes bostøtte efter Servicelovens § 85.
Her bor i alt 7 borgene i alderen 20-70 år. De har individuelle støttebehov, herunder behov for hjælp til personlig pleje i forskellig grad. Vi er bevidste om det særlige, etiske ansvar vi har, når vi arbejder i borgernes eget hjem.

Den primære arbejdsopgave består i at skabe en struktureret og genkendelig hverdag, hvor borgeren lever et trygt og godt liv. I dagtimerne, mandag til fredag, benytter borgerne sig af et beskæftigelsestilbud. Om aftenen og i weekenden er de oftest hjemme på bocenteret. 

Pårørendesamarbejde er derudover en stor og vigtig del af den daglige praksis.
 

Du vil indgå i et tværfagligt team på 5 ansatte, hvoraf 3 er pædagoger. Du skal være indforstået med, at skulle arbejde alene i Hus 3, omgivet af kolleger i de øvrige huse.
 

Vi har, gennem Aarhus Kommunes Fælles Faglige Fundament, fokus på den enkelte borgers ret til selvbestemmelse, og på at skabe de rette muligheder for trivsel, ud fra borgerens individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale.
Metoderne og tilgangene i Fælles Faglig Strategi er vores faglige ståsted, som omfatter hele driftsområdet Voksne, Job og Handicap. Her er fokus på livsmestring og den aktive borger centralt.

Arbejdstiden er fordelt med dag-, aften- og weekendarbejde hver 2. weekend, hele året rundt. Der kan forekomme nattevagter, der dækkes Hus 2 og Hus 3 som vågen nattevagt. 

Arbejdstiderne er dagvagter kl. 07.00 - 12.00 og kl. 7.00 - 15.00, og aftenvagter kl. 14.45 - 21.00 og kl. 14.45 - 23.15, fredag kl. 13.45 - 23.15 og nattevagt kl. 23.15 - 07.15.

Din profil: 

Vi søger dig som

 • er loyal, engageret og ansvarlig i din professionelle tilgang
 • arbejder, anerkendende og relations orienteret
 • er tydelig i sprog og handling
 • kan tage lederskab på opgaveløsningen, herunder tage ansvar for at udarbejde den skriftlige dokumentation
 • kan tilrettelægge arbejdet på baggrund af borgerens funktionsniveau og som kan fastholde fokus på udviklingsområderne
 • medvirker til et godt arbejdsmiljø
 • har kørekort, dette er et krav
   

Vi kan tilbyde

 • et spændende arbejde med fokus på det hele menneske
 • en hverdag med høj grad af selvstændighed og ansvar.
 • Introduktion til arbejdsopgaverne i huset
 • faglige udfordringer
 • borgerrettet supervision
 • mulighed for at præge dit arbejde
 • kolleger som værdsætter humor og et godt grin
 • en arbejdsplads, hvor der arbejdes målrettet med et godt arbejdsmiljø.
 • mulighed for faglig sparring

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 30 timer

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Marianne Bomholt på telefon 21179892 .

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  21-02-2024
 
Vi forventer, at samtaler finder sted i uge 9. 

Om os
Bocenter Tranbjerg hører under Center for Bosteder til Voksne (CBV), som er en del af Voksne, Job og Handicap i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) i Aarhus Kommune.

I CBV har vi den fælles kerneopgave, Voksne, Job og Handicaps Vision og Borgerens MSB som det fælles afsæt for udviklingen af vores tilbud.

Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om Troværdighed, Respekt, Engagement og Sammenhæng med udgangspunkt i en anerkendende, dialogbaseret og værdsættende tilgang.

Det lovgivningsmæssige udgangspunkt er Lov om Social Service.

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

21-02-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Trankærgårdsvej, 118, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5986496

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet