Assistent der sætter borgeren i centrum – Aftenvagt - Barselsvikariat, Pleje og Rehabilitering Tranbjerg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en SOSU-assistent der brænder for at skabe sammenhængende forløb hos vores borgere. Du vil være en del et tværfagligt team som samarbejder tæt og intensivt om rehabilitering af borgerne. Herudover vil du have tæt samarbejde med pårørende og frivillige. Du vil have opgaver på tværs i Pleje og Rehabilitering Tranbjerg.

Så kan du lide at udvikle dig og arbejde tæt sammen på tværs af fagligheder? Finder du energi i at arbejde i en tæt borgerrelation og lykkedes med at styrke og vedligeholde borgernes funktionsevne, så de kan leve det liv, de ønsker, længst muligt? Ja, så har vi uden tvivl jobbet til dig.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse og med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs Forløbsmodel. I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på at vedligeholde borgers funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne, men samtidig arbejder vi også med korterevarende trænings- eller rehabiliteringsforløb, hvis borgerne oplever et nyopstået tab af funktionsevne.

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i aftenvagt.

 

 

Kandidatens profil:

 • Du er uddannet SOSU-assistent
 • Er en stærk medspiller i et tværfagligt team
 • Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres funktionsevne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpne
 • Du kan lide at indgå i længerevarende relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udvikling
 • Du ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløb

   

 Dine opgaver:

 • Koordinere den social- og sundhedsfaglige indsats hos borger
 • Observere, vurdere og dokumentere i borgers helbredstilstand og funktionsniveau i samarbejde med andre sundhedspersoner og teamet 
 • Udføre grundlæggende sygepleje
 • Udføre helhedspleje hos borgere med komplekse problemstillinger 
 • Varetage dispensering af medicin og medicinadministration
 • Udføre og vurdere ernæringsscreening og iværksætte relevante handlinger
 • Deltage i sygeplejefaglig udredning hos borger
 • Deltage i tværfaglig udredning hos borger
 • Udføre delegerede sundhedsfaglige opgaver
 • Videredelegere sundhedsfaglige opgaver til social-og sundhedshjælpere
 • Sikre aktuel overensstemmelse og sammenhæng i borgerjournalen sammen med sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut 
 • Sikre at borgers sundhedsfaglige problemstillinger drøftes med andre autoriserede sundhedspersoner

 

Derfor skal du vælge os:

Vi har et fantastisk team med stor social kapital hvor vi alle bidrager med noget forskelligt fra forskellige faggrupper. Vi har en alsidig hverdag, hvor to dage ikke er ens, med højt til loftet og mulighed for daglig sparring med dygtige kolleger. 

I Sundhed og Omsorg har vi et sæt ledetråde (www.defemkort.dk) med slagkraftige mottoer som ”Slip medarbejderne fri” og ”Al magt til borgeren”.  Dem bruger vi til at minde os selv om, hvordan det gode arbejdsliv skal være, og hvad der driver os. Uanset titel og funktion, arbejder vi for det samme, fælles mål; At skabe gode liv for borgerne – sammen med borgerne. I Tranbjerg er vi et mangfoldigt team med plads til forskelligheder, højt humør og en personalegruppe der vil hinanden.

 

 

Om afdelingen:

I Team Tranbjerg er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter samt kompetenceudviklende sygeplejerske og fysioterapeut. For alle faggrupper gælder det, at opgaveløsningen foregår ud fra en helhedsorienteret tilgang. Det betyder, at du selvstændigt eller sammen med de øvrige faggrupper deltager i helhedsindsatsen omkring borgeren, for at sikre en stærk tværfaglig indsats.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen er på 30-37 timer ønskes tiltrådt 01.07.2024 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Hvis du vil vide mere: 

Hvis du har lyst til en kop kaffe og en uformel snak eller har spørgsmål til stillingen kan viceleder Pernille Klærke kontaktes alle hverdage på tlf. 29 20 80 08.

 

Ansøgning: 

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

 

Ansøgningsfristen er den 20.05.2024

 

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. 


Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er en af Jyllands største arbejdspladser, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle. Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Torvevænget 1-3A, 8310 Tranbjerg J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031151

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet